top of page

"Хората не идват на терапия, за да променят своето минало, а своето бъдеще."

Milton H. Erickson

bottom of page