Повече за мен

Казвам се Жаклина Андонова и съм фамилен терапевт, психодрама асистент, доктор по психология и отскоро майка. Работя с индивиди, семейства, деца и групи в качеството си на:

  • Сертифициран фамилен терапевт от „Психотерапевтичен институт за социална екология на личността“;

  • Сертифициран психодрама асистент от Фондация „Психодрама 2000“;

  • Дипломиран магистър и доктор по психология в СУ „Св. Климент Охридски“;

  • Член на Институт „Милтън Ериксън“, гр. София, http://erickson-institute.bg.

Започнах да упражнявам професията психолог преди десет години, като се впуснах в едно от най-трудните полета за психологическа работа - зависими поведения и проблемна употреба на психоактивни вещества. Подобно начало, предопредели развитието на специализирани умения за работа с хора, страдащи от сериозни по степен психични и поведенчески проблеми, а предизвикателствата в практиката доведоха до задълбочаване на професионалната ми подготовка, чрез придобиване на допълнителни квалификации в сферата на психотерапията. Притежавам задълбочени познания за системната фамилна терапия и психодрамата, работата с групи и екипи  консултирането на индивиди, деца и семейства. Отскоро съм майка и грижите за бебе и партнирането в новата ми роля обогатява и професионалната ми позиция и личността ми.

Обичам изкуството на танца, киното и театъра. В посока на тази си страст съм била част от група за театър за любители актьори , с цел да развивам творческия си потенциал през изявата на сцена. Участвам в група за дискусия и анализ на филми през призмата на фамилната терапия, като използвам ресурса на поставяните и интерпретирани в киното феномени на човешките взаимоотношения в психологическата си работа с хора. Не на последно място, подчертаният ми интерес към танцувалното изкуство и опитът ми като част от танцова група, подкрепят разбирането ми значението на тялото, движенията и удоволствието от танца в нашия живот.

От натрупаният ми професионален опит и обучение, съм достигнала до извода, че е много важно да се търси психологична помощ, когато възникне необходимост от нея. Отлагането на това и трудността да се търси подобна подкрепа води до задълбочаване на проблемите на хората. Необходимо е да се знае, че в случаите, когато има дългосрочни проблеми във взаимоотношенията, което ще рече, че са присъствали дълго време в живота ви, консултирането и психотерапията са по-голямо предизвикателство и разрешаването на проблемите отнема повече време и изисква по-голямо усилие и ангажимент от ваша страна.

Много е важно да бъдете информирани, че съществува възможността да се възползвате от психолог с превантивна цел. Полагането на грижа за собственото психично здраве е тенденция, която повишава в значима степен качеството на живот на човека, неговото осъзнато взаимодействие със значимите други и способността за разрешаване на проблеми и справяне с закономерно възникващи промени в жизненото развитие.