Психотерапевтичната работа и какво да очаквате от нашите срещи

По време на психотерапевтичната работа, вие имате възможност да изследвате и развивате собствената си креативност, спонтанност и способност за решаване на проблеми. Областите, в които мога да ви бъда полезна са:

 • емоционални трудности при възрастните - депресивни състояния, повишена тревожност и паника и др.;

 • проблеми, трудности и кризи във взаимоотношенията и общуването с членове на семейството, партньори, приятели, колеги и т.н.;

 • проблемно детско-юношеско поведение - затруднение в училище, агресивно поведение, детски страхове и тревожност и други проблемни поведения.

Психологическото консултиране и психотерапия се провеждат в две основни форми:

 • на място, в уютен и достъпен кабинет в центъра на София;

 • онлайн, чрез Skype връзка. Позволява да достигна до повече хора в подходящия момент, които иначе биха останали без възможност за професионална психологическа подкрепа. Онлайн консултирането и терапията дават еднаква свобода и равни възможности хората да получат помощ за своите безпокойства. За осъществяване на онлайн консултация е задължително да имате включена камера за видео връзка.

Как да се свържете с мен?

Записването на час за консултация с мен, можете да се случи по телефон, имейл или да използвате онлайн формата на този сайт, като накратко разкажете или напишете причините да ме потърсите. 

 

Какво се случва по време на първата ни среща?

За да бъде срещата ви с мен, като психолог, достатъчно ефективна е необходимо часът и денят на консултацията да бъде в подходящо за вас време, което предварително сме договорили по телефона.

По време на консултацията ще поговорим за развитието на проблема до момента, за постигнатото от вас, по посока неговото разрешаване и очакванията ви от нашата съвместна работа. Колкото по-реалистични очаквания и цели са заложени в процеса на консултиране и психотерапия, толкова по-голяма е удовлетвореността от тях и тяхната ефективност. Също ще получите:

 • възможност, заедно да потърсим различни варианти, с които да се чувствате добре;

 • допълнителна информация, за това как психологическите механизми повлияват на трудностите, за които търсите психологическа подкрепа;

 • професионални насоки и съвместна работа за изграждане на стратегия за разрешаване на трудностите и на вашия проблем.

В края на консултацията ще оставим място да споделите какво е било смислено и полезно за вас, ще проверим дали е останал важен въпрос за изясняване или е възникнал такъв у вас по време на процеса на консултиране. Ще договорим план за действие, формат на срещите и продължителност на консултирането, който при необходимост можем да променяме.

Важно е да знаете, че първичната консултация служи да се направи диагностична оценка на вашата заявка и потребности и да договорим начина и формата на психотерапевтична работа. Когато се срещнем лично и е създаден добър контакт и доверие между нас, много по-лесно и без притеснение ще ползвате психолог, в следващи ситуации на необходимост, чувствайки се по-спокойни, когато знаете, че има човек, на когото може да разчитате за информация и помощ.

Психотерапевтичните сесии са с продължителност 60-90 минути, като тяхната честота договаряме заедно.

Portrait of Elegant Woman

Индивидуална терапия

Happy Family

Фамилна терапия

Couple Hugging on a Pier

Терапия на двойката

Когато избирате индивидуално консултиране и терапия, вие получавате свое пространство, в което да изследвате своята креативност, да работите със своята тревожност и паника, депресивни състояния, проблеми със самооценката и взаимоотношенията с другите. Този формат ви дава възможност да работите върху това да повишите своята автономност, способността да отстоявате своето мнение и позиции, да преразглеждате своите вярвания, проблеми, да се променяте и да развивате умението си да поставяте здравословни граници във взаимоотношенията с другите хора. Индивидуалната терапия и консултиране ще ви даде възможност да си дадете сметка (да вникнете, да прозрете, да разберете по-добре) за качеството на вашите взаимоотношения, (разнообразните взаимоотношения) от които всеки отделен човек е част.

Фамилната терапия е вид психотерапия, която е ориентирана към това да се намали напрежението и конфликтността, като се подобри системата на взаимоотношения между членовете на семейството.

Семейните взаимоотношения са от изключително значение за доброто психично здраве. Бихте могли да се възползвате от семейна терапия при следните трудности:

 • поява на нов член в семейството;

 • проблемно поведение при децата в семейството;

 • промяна, която се отразява на по-голяма част от семейството (промяна на местожителство, травматично събитие, развод и раздяла и др.).

В психотерапевтичната си работа със семейства използвам техники и методи от стратегическата, системната, структурната и краткосрочната фамилна терапия. За семействата може да има позитивни резултати от съвместната работа, като развиването и поддържането на здравословни граници между различните членове на семейството.

Терапията на двойки е ориентирана към справянето с дисфункционалните модели на взаимоотношения, емоционалната връзка между партньорите и неразрешените конфликти.

Понякога двойките не търсят психологическа помощ в по-ранен етап, поради различни причини. В случаите, когато има проблеми в двойката и са присъствали дълго време, терапията е по-голямо предизвикателство и разрешаването им отнема повече време и изисква по-голямо усилие и ангажимент от страна на партньорите.